عضو هیئت مدیره و معاون مالی و مالی نقش منطقه ویژه خلیج فارس در توسعه صادرات غیرنفتی

به گزارش وبلاگ ویراپارس، یکی از اهداف اصلی احداث مناطق ویژه مالی، استقرار صنایع صادرات محور است. منطقه ویژه خلیج فارس، به عنوان یکی از مراکز مهم فراوری فولاد و آلومینیوم، نقش انکارناپذیری در فراوری و صادرات این محصولات داشته است.

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و مالی نقش منطقه ویژه خلیج فارس در توسعه صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری وبلاگ ویراپارس و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه مالی خلیج فارس ، در این زمینه با عضو هیئت مدیره منطقه ویژه مالی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به گفت و گو نشسته ایم:

عبدالعظیم نجیبی فینی اعتقاد دارد که با توجه به زیرساخت های موجود در منطقه ویژه خلیج فارس، این منطقه می تواند نقش بی بدیلی در توسعه صادرات غیرنفتی و جدا شدن اقتصاد کشور از نفت ایفا نماید. متن کامل این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

اهمیت تامین زیرساخت ها را برای جذب سرمایه گذاری به خصوص در منطقه ویژه خلیج فارس چگونه ارزیابی میکنید؟

برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، باید ابتدا زیرساخت های اساسی را برای حضور آنها فراهم کرد تا سرمایه گذاران احتیاجی به صرف هزینه اضافی برای تامین زیرساخت های مورد احتیاج خود از جمله آب، برق، گاز و راههای دسترسی نداشته باشند. به همین دلیل، سرمایه گذاران همیشه در مناطقی حضور می یابند که پتانسیل های بیشتری داشته باشند. منطقه ویژه خلیج فارس، که از دهه هشتاد آغاز به فعالیت نموده، به تدریج زیرساخت های خود را برای حضور گسترده سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا نموده و به محل جذب سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنایع معدنی و فلزی تبدیل شده است.

مهم ترین زیرساخت ها و جذابیت ها برای حضور صنایع فلزی در منطقه ویژه خلیج فارس کداماند؟

زیرساخت ها و جذابیت های منطقه ویژه خلیج فارس را از چند جنبه می توان آنالیز کرد؛ یکی از نظر مسائل قانونی و دیگری از نظر محل استقرار و سایت این منطقه. نزدیکی به دریا نخستین و مهم ترین مزیت اساسی منطقه ویژه خلیج فارس به شمار میرود؛ زیرا تامین آب، به عنوان یکی از احتیاجهای ضروری صنایع انرژی بَر، به وسیله شیرین سازی آب دریا امکان پذیر است. نزدیکی به عظیمترین بندر کشور یعنی شهید رجایی، که حدود 60 درصد از صادرات و واردات کشور به وسیله آن انجام می گردد، دیگر مزیت مهم منطقه ویژه است؛ زیرا این بندر می تواند به عنوان محلی برای صادرات محصولات فولادی در نظر گرفته گردد. یکی دیگر از ویژگی های مهم این منطقه، اتصال به راهآهن سراسری و نزدیکی به معادن عظیم سنگ آهن همچون گل گهر است که تامین نماینده مواد اولیه صنایع فولادی حاضر در منطقه ویژه خلیج فارس محسوب می گردد.

از نظر قانونی نیز، با توجه به اینکه منطقه ویژه خلیج فارس جزو مناطق ویژه تجاری به حساب میآید، از مزیت هایی اختصاصی برخوردار است. معافیت های قانونی به ویژه در حوزه صادرات و واردات و همچنین معافیت های مالیاتی ده سالهای که برای استقرار صنایع عظیم لحاظ شدهاند مهم ترین مشوق هایی هستند که منطقه ویژه خلیج فارس را متمایز می سازند و برای حضور و تشویق سرمایه گذاران صنایع معدنی و فلزی در این منطقه جذابیت به وجود میآورند. نکته مهم این است که در منطقه ویژه خلیج فارس، واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات مورد احتیاج برای احداث یک واحد فراوریی کاملا از پرداخت عوارض و سود گمرکی معاف است. در نتیجه، سرمایه گذاری در این منطقه به خصوص نسبت به سرزمین اصلی، با توجه به هزینه پایین واردات ماشین آلات، کم هزینه تر انجام می گردد.

با توجه به تغییر رویکرد مالی کشور به سمت اقتصاد غیرنفتی، منطقه ویژه خلیج فارس چه نقش اساسی ای را می تواند در این خصوص ایفا نماید؟

در سال 1389 که تحریمهای سازمان ملل بر کشور تحمیل شد، حدود 5/2 میلیارد دلار صادرات به وسیله منطقه ویژه خلیج فارس صورت گرفت. از این میزان حدود 2/1 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات محصولات شرکت هایی بود که در منطقه ویژه خلیج فارس استقرار داشتند. اگر رقم یادشده در آن موقع را با صادرات غیرنفتی کل کشور مقایسه کنیم، معین می گردد که منطقه ویژه خلیج فارس در آن مقطع زمانی سهم بسزایی در صادرات غیر نفتی کشور ایفا نموده بوده است. امکان استقرار صنایع کوچک و عظیم بسیاری در منطقه ویژه خلیج فارس وجود دارد و در عین حال، شرکت های مستقر در این منطقه، که عمدتا رویکرد صادراتی دارند، طرحهایی توسعهای در راستای افزایش فراوری و تکمیل زنجیره فراوری دارند. به این ترتیب، منطقه ویژه خلیج فارس این پتانسیل را دارد تا سهم خود را در توسعه اقتصاد غیرنفتی افزایش دهد.

پیش بینی می گردد که سال جاری حدود 5/3 تا 4 میلیون تن فولاد در منطقه ویژه خلیج فارس فراوری گردد و بر اساس برنامه ریزی ها، قرار است این منطقه محل استقرار فراوری 10 میلیون تن فولاد باشد. وقتی که فراوری فولاد در این مقیاس انجام گردد، قطعا بخش عمدهای از آن صادر خواهد شد که به توسعه صادرات غیرنفتی کشور و افزایش سهم صنایع معدنی در اقتصاد یاری زیادی خواهد نمود. ضمن اینکه استقرار صنایع عظیم منجر به توسعه اشتغال، هم در استان هرمزگان و هم در کل کشور، خواهد شد.

در شرایط سخت تحریمی، منطقه ویژه خلیج فارس رسالت خود را در مورد افزایش صادرات و اشتغال به خوبی انجام داده است، اما باز هم می توان شاهد بهبود سرمایه گذاری و فراوری در این منطقه بود. به همین دلیل، باید زیرساخت ها را متناسب با چشمانداز منطقه ویژه خلیج فارس توسعه داد تا میزان فراوری و سرمایه گذاری نیز افزایش یابد.

چه زیرساخت هایی در منطقه ویژه خلیج فارس باید ایجاد شوند که با فعالسازی آنها بتوان رونق مالی را دوچندان ساخت؟

مهم ترین اصل در رونق مالی منطقه ویژه خلیج فارس توسعه زیرساخت هاست. یکی از مهم ترین زیرساخت های دارای اولویت در این منطقه، برق است. از سال گذشته مذاکراتی برای فراوری هفتصد مگاوات برق در منطقه اجرا شده است. باید توجه داشت که برای صنایع انرژی بَر مانند فولاد و آلومینیوم، برق یکی از زیرساخت های حیاتی تلقی می گردد و اگر بتوانیم میزان برق مورد احتیاج را تامین و یا پست های برق را در منطقه برقرار کنیم، زمینه اصلی برای فراوریات صنایع انرژی بَر فراهم می گردد.

خوشبختانه از نظر تامین گاز، با توجه به عبور خط لوله گاز به منطقه ویژه خلیج فارس، مسئله ای وجود ندارد؛ ضمن اینکه تامین آب نیز در حال حاضر امکانپذیر است. با این حال، برای توسعه این زیرساخت نیز در حال مذاکره برای انتقال پساب تصفیه خانه بندرعباس به منطقه ویژه خلیج فارس هستیم. این پروژه هم از نظر مالی و هم از نظر زیست محیطی بسیار مهم است؛ زیرا از یک سو فاضلاب شهر بندرعباس وارد دریا و موجب آلودگی سواحل استان می گردد و از سوی دیگر، باید توجه داشت که کشور ما آب و هوای خشک دارد و جزو کم آب ترین کشورهای دنیا محسوب می گردد و از این رو، کمبود منابع آبی با توجه به گسترش صنایع و شهرها قابل لمس است. به همین دلیل، صنایع باید کوشش نمایند که از منابع جایگزین آب همچون پساب شهرها استفاده نمایند؛ زیرا پساب یک منبع پایدار محسوب می گردد و می توان با راهنمایی آن به سمت صنایع، به خوبی از این منبع استفاده کرد.

منطقه ویژه خلیج فارس به دنبال آن است که به وسیله تشکیل کنسرسیوم میان شرکت های مستقر، انتقال پساب بندرعباس به منطقه صورت گیرد تا آب مورد احتیاج این صنایع تامین گردد. در حال حاضر، تخمین زده می گردد که 80 هزار متر مکعب در روز پساب در تصفیه خانه بندرعباس وجود داشته باشد که با انتقال آن به منطقه ویژه خلیج فارس، بخش عمدهای از احتیاج صنایع رفع می گردد.

تاثیر منطقه ویژه خلیج فارس را بر اقتصاد استان هرمزگان و معیشت مردم چگونه ارزیابی میکنید؟

مزایای استقرار صنایع عظیم در منطقه ویژه و استان هرمزگان بر کسی پوشیده نیست. استقرار صنایع عظیم در منطقه ویژه منجر به افزایش فراوری شده است و هرچه میزان فراوری بیشتر گردد، اشتغال در کشور توسعه خواهد یافت. ضمن اینکه با افزایش فراوری، قیمت ها در کشور متعادل خواهد شد. طبعا اشتغال ناشی از توسعه صنایع، بسیار گسترده تر و پایدارتر از اشتغال در سایر حوزههاست.

منبع: خبرگزاری آریا

به "عضو هیئت مدیره و معاون مالی و مالی نقش منطقه ویژه خلیج فارس در توسعه صادرات غیرنفتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عضو هیئت مدیره و معاون مالی و مالی نقش منطقه ویژه خلیج فارس در توسعه صادرات غیرنفتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید