موسیقی

شماره 173 مجله هنر موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرنگاران، شمارۀ 173 مجلۀ هنر موسیقی به مدیرمسئولی و سردبیری مهدی ستایشگر منتشر گردیده و به مناسبت زادروز محمدرضا شجریان در مهر ماه، مطالب این شماره خود را به آنالیز هنر این هنرمند اختصاص داده است.

20 بهمن 1397

فوتبال دنیا، مهاجم سابق فوتبال ایتالیا: فوتبال را به خاطر مقررات دست و پاگیرش رها کردم، به من می گفتند تو یک احمقی!

یکی از بازیکنان سرشناس سابق کالچو اعتراف صادقانه ای درباره دلیل خروجش از دنیای فوتبال داشت.

13 آذر 1397

مراسم یادبود کامیار شاپور برگزار می گردد

مراسم یادبود کامیار شاپور روز جمعه (دوم شهریورماه) در باغ کتاب تهران برگزار می گردد.

24 مهر 1397